Servicevoorwaarden Iconize

1. Voorwaarden

Door de website te bezoeken op https://iconize.nl , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetgeving en voorschriften en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

2. Gebruik Licentie

 1. Er is toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Iconize te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. het materiaal wijzigen of kopiëren;
  2. gebruik het materiaal voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Iconize te decompileren of reverse-engineeren;
  4. auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of
  5. verplaats het materiaal naar een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Iconize worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van Iconize wordt geleverd op een 'as is'-basis. Iconize geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft Iconize geen garantie of doet het geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zullen Iconize of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Iconize , zelfs als Iconize of een door Iconize geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die verschijnen op de website van Iconize kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Iconize garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Iconize kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website zonder voorafgaande kennisgeving. Iconize verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Iconize heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Iconize de site goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Iconize kan deze servicevoorwaarden op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Driebergen en u onherroepelijk onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Iconize om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we over u op onze website verzamelen, https://iconize.nl en andere websites die wij bezitten en bedienen.

Informatie die we verzamelen

Persoonlijke gegevens

We kunnen u om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

Deze gegevens worden beschouwd als 'identificerende informatie', omdat deze u persoonlijk kan identificeren. We vragen alleen om persoonlijke informatie die relevant is om u van een service te voorzien, en we gebruiken deze alleen om deze service aan te bieden of te verbeteren.

Hoe we informatie verzamelen

We verzamelen informatie op eerlijke en wettige wijze, met uw kennis en toestemming. We laten je ook weten waarom we de gegevens verzamelen en hoe ze worden gebruikt. U bent vrij om onze aanvraag voor deze informatie te weigeren, met dien verstande dat we mogelijk niet in staat zijn om u een aantal van uw gewenste diensten te leveren zonder.

Gebruik van informatie

We kunnen gebruik een combinatie van identificerende en niet-identificeerbare informatie om te begrijpen wie onze bezoekers zijn, hoe ze onze services gebruiken en hoe we in de toekomst hun ervaring met onze website kunnen verbeteren. We maken de details van deze informatie niet openbaar bekend, maar kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde versies van deze informatie delen, bijvoorbeeld in trendrapporten over websites en klanten.

Gegevensverwerking en opslag

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt waar wij of onze partners, gelieerde bedrijven en externe leveranciers faciliteiten onderhouden. We zetten alleen gegevens over binnen rechtsgebieden die onderworpen zijn aan wetgeving inzake gegevensbescherming die onze verplichting tot bescherming van de privacy van onze gebruikers weerspiegelt.

We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om een ​​dienst te verlenen of om onze diensten te verbeteren in de toekomst. Hoewel we deze gegevens bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dat gezegd hebbende, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en geen absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

Als u verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of als uw persoonlijke gegevens niet langer relevant zijn voor onze activiteiten zullen we het binnen een redelijk tijdsbestek uit ons systeem wissen.

Privacy van kinderen

Deze website richt zich niet bewust op kinderen of verzamelt geen persoonlijke informatie van kinderen. Neem als ouder / voogd contact met ons op als u denkt dat uw kind deelneemt aan een activiteit waarbij persoonlijke informatie op onze website wordt gebruikt en u geen kennisgeving of verzoek om toestemming hebt ontvangen. We gebruiken de door u verstrekte contactgegevens niet voor marketing- of promotiedoeleinden.

Beperkingen van ons beleid

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op het eigen verzamelen en verwerken van gegevens door Iconize. Wij werken alleen met partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers waarvan het privacybeleid overeenkomt met het onze, maar we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Onze website kan verwijzen naar externe sites die niet worden beheerd door ons. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun respectieve privacypraktijken kunnen accepteren.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken , we kunnen ons privacybeleid wijzigen om de huidige acceptabele praktijken te weerspiegelen. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na eventuele wijzigingen aan dit beleid wordt beschouwd als acceptatie van onze praktijken rond privacy en persoonlijke informatie.

h3> Uw rechten en verantwoordelijkheden

Als onze gebruiker heeft u het recht geïnformeerd te worden over hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt. U hebt het recht om te weten welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden verwerkt. U hebt het recht om persoonlijke gegevens over u te corrigeren en bij te werken, en om deze informatie te vragen, moet u deze verwijderen. U kunt uw accountinformatie op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen met behulp van de tools in het configuratiescherm van uw account.

U hebt het recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken of te verzetten, met behoud van het recht om uw gegevens te gebruiken. persoonlijke informatie voor uw eigen doeleinden. U hebt het recht om u af te melden voor gegevens die alleen worden gebruikt bij beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd.

Neem gerust contact met ons op als u zich zorgen maakt of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw gegevens en persoonlijke informatie.

Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.