Servicevoorwaarden Iconize

                

1. Voorwaarden

                

Door de website te bezoeken op https://iconize.nl , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetgeving en voorschriften en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

                

2. Gebruik Licentie

                
                     
 1. Er is toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Iconize te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:                    
                          
  1. het materiaal wijzigen of kopiëren;
  2.                        
  3. gebruik het materiaal voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  4.                        
  5. proberen om software op de website van Iconize te decompileren of reverse-engineeren;
  6.                        
  7. auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of
  8.                        
  9. verplaats het materiaal naar een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
  10.                    
                      
 2.                    
 3. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Iconize worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
 4.                 
                

3. Disclaimer

                
                     
 1. Het materiaal op de website van Iconize wordt geleverd op een 'as is'-basis. Iconize geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2.                    
 3. Verder geeft Iconize geen garantie of doet het geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.
 4.                 
                

4. Beperkingen

                

In geen geval zullen Iconize of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Iconize , zelfs als Iconize of een door Iconize geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

                

5. Nauwkeurigheid van materialen

                

De materialen die verschijnen op de website van Iconize kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Iconize garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Iconize kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website zonder voorafgaande kennisgeving. Iconize verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

                

6. Links

                

Iconize heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Iconize de site goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

                

7. Wijzigingen

                

Iconize kan deze servicevoorwaarden op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

                

8. Toepasselijk recht

                

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken op deze locatie.